สพป.พิจิตร เขต 1 และโรงเรียนสาธิต วัดวังยาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างประสบการณ์ การบริหารจัดการศึกษา