banner

เพลง สพป.พิจิตร เขต 1 สุจริต โปร่งใส

ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คลิก

PLC คลิก
การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ คลิก
เงินเพิ่มพิเศษ คลิก
เงินทุนหมุนเวียน คลิก
ขอทบทวนมติ ก.ก.ศ. ว 13/2556 คลิก

 

แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มภารกิจ

ข่าว สพป.พิจิตร เขต 1

ข่าว สถานศึกษา

จดหมายข่าว

ประกาศรับสมัคร สอบ ย้าย โอน

ประกาศ

ประกาศสอบราคา