รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ