ข่าวจัดซื่อจัดจ้าง สพป.พิจิตร เขต 1 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณฺ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567


            แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 การจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณฺ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567