สพป.พิจิตร เขต 1 ดำเนินการสอบ O-NET

Loading

เมื่อ 13-14 มีนาคม 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา ดร.บุญครอง กุลดี ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบที่ สทศ.กำหนด ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 1 ได้รับมอมหมายจาก สทศ.ให้เป็นศูนย์ดำเนินการบริหารจัดการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยจัดสอบให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 อำเภอเมือง,สามง่าม,โพธิ์ประทับช้าง,วังทรายพูน,สากเหล็ก,วชิรบารมี และสำนักงานพระพุทธศาสนา รวม 17 สนามสอบ  93 ห้องสอบ