ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

Loading

ประกาศรายชิื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก.doc