นายธงชัย จันแย้
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
โทร. 061-2655598
E-mail : thongchai.1433@gmail.com


นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
โทร. 081-9735744
E-mail : boonkronggundee@ gmail.com


นายสิทธิศักดิ์ เทพประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
โทร. 097-9206949
E-mail : ststps.tes@gmail.com


ว่าที่พันตรีสุวิสิทธิ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
โทร. 095-1595686
E-mail : suvisitganta1967@gmail.com