ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
เลขที่ 31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 056-990381 , 056-990315
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : phichi1@phichit1.go.th