ข้อมูลผู้บริหาร สพป.พิจิตร เขต 1

นายธงชัย จันแย้
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
เบอร์โทร 061-2655598
Email : thongchai.1433@gmail.com

ว่าที่พันตรี สุวิศิษฏ์ กันทา
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
095-159-5686
suvisitganta1967@gmail.com

นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
09-7920-6949
sitthisak@phichit1.go.th

 

นางสาวบุญครอง กุลดี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
08-1973-5744
boonkrong@phichit1.go.th