Zoom ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Loading

9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องตะเภาแก้ว นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน