พุธเช้า ข่าว สพฐ.

Loading

เมื่อ 28 เมษายน 2564 ที่ห้อง War Room นายพยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบการดำเนินงาน นโยบายในการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน”