ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (2)