ประชุมการพิจารณารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา