ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการบริหารโรงเรียนห้องเรียนคุณภาพ โครงการอาหารกลางวัน และสุขาดี มีความสุข รร.บ้านนิคม