ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีงบประมาณ 2567