ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนบ้านป่าแซง