ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์