ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโครงการสุขาดี มีความสุข โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี(ต้นประดู่)