รับชมถ่ายทอดสด “สพฐ.สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี”