กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สพป.พิจิตร เขต 1 เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี สพฐ.