เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมเด็กไทยว่ายน้ำได้ ต.เนินปอ