นัดนี้เพื่อน้อง เสริมสร้างรายได้ ระหว่างเรียน วันที่ 6 ก.ค. 2567