ลงพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) รร.บ้านปากดง