ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รร.วัดหนองปล้อง