ลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ตามโครงการสุขาดี มีความสุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รร.บ้านนาพิบูลพิทยา