ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา อ.สากเหล็ก