ร่วมพิธ๊เปิดโครงการสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ปี 2567