พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. และประชุมทีมบริหาร วันที่ 4 ก.ค. 2567