ลงพื้นที่คัดเลือก “สุขาดีมี ความสุข” ระดับเขตพื้นที่ รร.บ้านรังนก (ประชาพิทักษ์)