ลงพื้นที่คัดเลือก “สุขาดีมี ความสุข” ระดับเขตพื้นที่ รร.วัดราชช้างขวัญ