พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2567