รับชม “สพฐ สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จุดภาคตะวันออก จ.สระแก้ว”