ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และให้กำลังใจโรงเรียนบ้านสายคำโห้ ในการรับการคัดเลือกโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567