การประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 ที่รับผิดชอบในการจัดสถานที่พักนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 49 “ โอฆะบุรีเกมส์”