ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ ช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 26 มิ.ย. 2567