เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567