ประชุมเตรียมความพร้อมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือ จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2567