สพป.พิจิตร เขต 1 มอบโล่ และเกียรติบัตรรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2565