สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ รร.อนุบาลพิจิตร