สพป.พิจิตร เขต 1 รับชม สพฐ. สัญจรกำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหา การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา