สพป.พิจิตร เขต 1 จัดการอบรมพัฒนาครูแกนนำเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา