สพป.พิจิตร เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบประชาธิปไตย