สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2567