สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่ ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน วันที่ 20 มิ.ย. 2567