สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกสุขาดี มีความสุข ครั้งที่ 1/2567