ประกาศเจตจำนงค์สุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1