เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภาคคณะสงฆ์