สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่ ติดตาม การก่อสร้างห้องส้วมของค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ