สพป.พิจิตร เขต 1 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 58 รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง