สพป.พิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)